Lĩnh vực hoạt động của công ty Luật Rồng Vàng là:

  • Tư vấn luật doanh nghiệp

  • Tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  • Tư vấn mua bán sáp nhập doạnh nghiệp

  • Tư vấn luật hôn nhân gia đình

  • Tư vấn luật đất đai

  • Tham gia tố tụng hình sự, dân sự tại toà án

  • Tham gia tố tụng về tranh chấp kinh doanh thương mại

  • Thực hiện các thủ tục hành chính tại các bộ ban ngành